Michał Tomasz KAMIŃSKI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 16-07-2009 / 07-03-2011 : Европейски консерватори и реформисти - Председател
 • 08-03-2011 / 08-03-2011 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 09-03-2011 / 03-02-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 04-02-2014 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 20-02-2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)
 • 21-02-2011 / 13-01-2014 : Polska Jest Najważniejsza (Полша)
 • 14-01-2014 / 30-06-2014 : Niezależny (Полша)

членове 

 • 16-07-2009 / 07-03-2011 : Председателски съвет
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

Заместник 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2012 / 30-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно корупцията в публичния и частния сектор: въздействието върху правата на човека в трети страни  
- DEVE_AD(2013)510602 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на Европейски ден на дарителството  
- P7_DCL(2010)0078 - Отпаднала  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Дата на внасяне : 18-10-2010
Срок : 03-02-2011
Брой подписали : 93 - 03-02-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси