Diego de los SANTOS LÓPEZ : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 30-07-1990 / 24-09-1992 : Група Дъга в Европейския парламент - Член
  • 25-09-1992 / 18-07-1994 : Група Дъга в Европейския парламент - Член на бюрото

Национални партии 

  • 30-07-1990 / 18-07-1994 : Partido Andalucista (Испания)

членове 

  • 12-10-1990 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 19-11-1990 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция