Krzysztof RUTKOWSKI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Независими
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Partia Ludowo-Demokratyczna (Полша)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Partia Ludowo-Demokratyczna (Полша)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика