Wacław KLUKOWSKI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Независими
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Polski Blok Ludowy (Полша)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Polski Blok Ludowy (Полша)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11