• Zita   GURMAI  

Zita GURMAI : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно съвременното робство  
- P7_DCL(2009)0066 - Отпаднала  
Elizabeth LYNNE , Edit BAUER , Zita GURMAI , Emilie TURUNEN  
Дата на внасяне : 23-11-2009
Срок : 11-03-2010
Брой подписали : 138 - 15-03-2010