Zita GURMAI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 18-04-2003 / 30-04-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 18-04-2003 / 30-04-2004 : Magyar Szocialista Párt (Унгария)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Magyar Szocialista Párt (Унгария)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности