Zita GURMAI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Szocialista Párt (Унгария)

Заместник-председател 

 • 27-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

членове 

 • 21-07-2004 / 26-07-2004 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Япония
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Япония

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2007 г.  
- REGI_AD(2007)388703 -  
-
REGI 
OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries, 2006-2009 EN  
- FEMM_AD(2006)378730 -  
-
FEMM 
OPINION Opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality for the Committee on Employment and Social Affairs on the social policy agenda for the period 2006-2010 (204/2191(INI) EN  
- FEMM_AD(2005)355760 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу трафика на деца  
- P6_DCL(2008)0050 - Приета  
Маруся ЛЮБЧЕВА , Zita GURMAI , Diana WALLIS , Eva-Britt SVENSSON , Anna ZÁBORSKÁ  
Дата на внасяне : 04-06-2008
Срок : 09-10-2008
Дата на приемане : 21-10-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0504
Брой подписали : 430 - 09-10-2008
Писмена декларация относно езиковото многообразие, ключов елемент от демокрацията и прозрачността в служба на гражданите в държавите-членки  
- P6_DCL(2008)0048 - Отпаднала  
Anna ZÁBORSKÁ , Bernd POSSELT , Francis WURTZ , Zita GURMAI , Marian HARKIN  
Дата на внасяне : 19-05-2008
Срок : 09-10-2008
Брой подписали : 281 - 09-10-2008
Писмена декларация за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма  
- P6_DCL(2008)0044 - Приета  
Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Дата на внасяне : 07-05-2008
Срок : 09-09-2008
Дата на приемане : 23-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0439
Брой подписали : 409 - 10-09-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.