István SZENT-IVÁNYI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 06-12-2004 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Szabad Demokraták Szövetsége (Унгария)

Заместник-председател 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 16-01-2008 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно финансовите аспекти на Договора за реформа  
- AFET_AD(2009)406136 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година  
- AFET_AD(2009)418100 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно контрола върху бюджетното изпълнение на инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) през 2007 г.  
- AFET_AD(2009)416554 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно действията на някои екстремистки паравоенни формирования в Европейския съюз  
- P6_DCL(2007)0093 - Отпаднала  
Csaba Sándor TABAJDI , István SZENT-IVÁNYI , Péter OLAJOS , Mikel IRUJO AMEZAGA , Кристиан ВИГЕНИН  
Дата на внасяне : 25-10-2007
Срок : 08-02-2008
Брой подписали : 95 - 31-01-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.