Janno REILJAN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-04-2003 / 30-04-2004 : Група на Съюза за Европа на нациите - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 24-04-2003 / 30-04-2004 : Eestimaa Rahvalliit (Естония)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Eestimaa Rahvalliit (Естония)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11