László A. NAGY : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (Словакия)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (Словакия)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи