Sergej KOZLÍK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 19-03-2014 : Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (Словакия)
 • 20-03-2014 / 30-06-2014 : Strana Demokratického Slovenska (Словакия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

Заместник 

 • 16-07-2009 / 12-05-2011 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 13-05-2011 / 25-10-2011 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 26-10-2011 / 06-11-2011 : Комисия по развитие
 • 07-11-2011 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма , Потребители“ за периода 2014-2020 г.  
- BUDG_AD(2012)487806 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване  
- BUDG_AD(2010)439453 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари  
- BUDG_AD(2010)439452 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защита на потребителите на финансови услуги от лихварски практики  
- P7_DCL(2013)0017 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 78 - 08-01-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси