Jozef ŠEVC : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 30-04-2003 / 30-04-2004 : Komunistická strana Slovenska (Словакия)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Komunistická strana Slovenska (Словакия)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони