Josef BONNICI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 09-05-2003 / 30-04-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 06-05-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 09-05-2003 / 30-04-2004 : Partit Nazzjonalista (Малта)
  • 01-05-2004 / 06-05-2004 : Partit Nazzjonalista (Малта)

членове 

  • 03-05-2004 / 06-05-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 03-05-2004 / 06-05-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11