George William VELLA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 09-05-2003 / 30-04-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 09-05-2003 / 30-04-2004 : Partit Laburista (Малта)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Partit Laburista (Малта)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11