Maciej Marian GIERTYCH : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 14-12-2005 : Група Независимост/Демокрация - Председател на бюрото
 • 15-12-2005 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liga Polskich Rodzin (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-12-2005 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 14-09-2004 / 14-12-2005 : Подкомисия по правата на човека
 • 18-11-2004 / 14-12-2005 : Делегация за връзки с Япония
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the call for the Council and Commission to stop the construction of the north European gas pipeline due to the risk of an environmental disaster EN  
- P6_DCL(2006)0055 - Отпаднала  
Maciej Marian GIERTYCH  
Дата на внасяне : 11-07-2006
Срок : 11-11-2006
Брой подписали : 23 - 11-11-2006
Писмена декларация on the protection and preservation of the Catholic Cathedral of Bucharest EN  
- P6_DCL(2006)0052 - Отпаднала  
Maciej Marian GIERTYCH  
Дата на внасяне : 03-07-2006
Срок : 03-11-2006
Брой подписали : 30 - 03-11-2006
Писмена декларация on the call for all countries to open their archives pertaining to World War II EN  
- P6_DCL(2006)0013 - Отпаднала  
Maciej Marian GIERTYCH  
Дата на внасяне : 06-03-2006
Срок : 06-06-2006
Брой подписали : 32 - 06-06-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.