María Luisa BERGAZ CONESA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Испания)

Заместник-председател 

  • 26-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

членове 

  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Комисия по петициите
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 20-11-2003 / 25-11-2003 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник 

  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128