João GOUVEIA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 15-10-2003 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 15-10-2003 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

  • 23-10-2003 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 23-10-2003 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

  • 04-11-2003 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128