George VARNAVA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-11-2003 / 30-04-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 17-11-2003 / 30-04-2004 : Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών (Кипър)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών (Кипър)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

Наблюдател 

  • 03-12-2003 / 30-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност
  • 18-12-2003 / 30-04-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11