Jacqueline ROUSSEAUX : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-02-2004 / 28-06-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 19-02-2004 / 28-06-2004 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (Белгия)

членове 

  • 19-04-2004 / 28-06-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 22-04-2004 / 28-06-2004 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

  • 01-04-2004 / 28-06-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the fight against Alzheimer's disease and brain diseases EN  
- P5_DCL(2004)0034 - Отпаднала  
Jacqueline ROUSSEAUX , John BOWIS , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Дата на внасяне : 28-04-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 194 - 06-05-2004