Józef Jerzy KUBICA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-03-2004 / 30-04-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 02-03-2004 / 30-04-2004 : Unia Pracy (Полша)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Unia Pracy (Полша)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

Наблюдател 

  • 19-04-2004 / 30-04-2004 : Комисия по конституционни въпроси