Maria del Carmen ORTIZ RIVAS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 08-03-2004 / 31-03-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 08-03-2004 / 31-03-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 11-03-2004 / 31-03-2004 : Комисия по бюджетите
  • 11-03-2004 / 31-03-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 09-03-2004 / 31-03-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси