Meropi KALDI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-03-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 24-03-2004 / 19-07-2004 : Νέα Δημοκρατία (Гърция)

членове 

  • 29-03-2004 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 01-04-2004 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
  • 01-04-2004 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна и ЕС-Молдова и Делегация за връзки с Беларус

Заместник 

  • 29-03-2004 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 30-03-2004 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност