Silva GOLDE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-03-2004 / 30-04-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 24-03-2004 / 30-04-2004 : Tautas partija (Латвия)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Tautas partija (Латвия)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

Наблюдател 

  • 29-03-2004 / 30-04-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика