Cristina SORIANO GIL : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-04-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 02-04-2004 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Заместник-председател 

  • 13-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

членове 

  • 19-04-2004 / 12-05-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика