Jason AZZOPARDI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 29-03-2004 / 30-04-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 29-03-2004 / 30-04-2004 : Partit Nazzjonalista (Малта)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Partit Nazzjonalista (Малта)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

Наблюдател 

  • 19-04-2004 / 30-04-2004 : Комисия по рибно стопанство
  • 19-04-2004 / 30-04-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11