Helena RÖGNEROVÁ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : no party (Чехия)