Luis Marco AGUIRIANO NALDA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Progresistas) (Испания)

членове 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите
  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 19-04-2004 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11