• Maria   ROBSAHM  

Maria ROBSAHM : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a Council recommendation on the prevention of injury and the promotion of safety EN  
- FEMM_AD(2006)378627 -  
-
FEMM 
OPINION Proposal for a recommendation to the Council on fighting trafficking in human beings - as integrated approach and proposal for an action plan EN  
- FEMM_AD(2006)376340 -  
-
FEMM