Pál SCHMITT : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Унгария)

Заместник-председател 

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Европейски парламент

членове 

  • 14-07-2009 / 13-05-2010 : Бюро на Европейския парламент
  • 16-07-2009 / 13-05-2010 : Комисия по култура и образование
  • 16-09-2009 / 13-05-2010 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия

Заместник 

  • 16-07-2009 / 13-05-2010 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 16-07-2009 / 13-05-2010 : Комисия по петиции
  • 16-09-2009 / 13-05-2010 : Делегация за връзки с Япония

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Декларации 

Декларация за финансови интереси