• Eva-Britt   SVENSSON  

Eva-Britt SVENSSON : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно професионалните модели с тегло под нормалното  
- P7_DCL(2011)0033 - Отпаднала  
Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS  
Дата на внасяне : 22-06-2011
Срок : 27-10-2011
Брой подписали : 74 - 27-10-2011
Писмена декларация относно етикетиране на стоки от окупираните палестински територии  
- P7_DCL(2010)0064 - Отпаднала  
Arlene McCARTHY , Hélène FLAUTRE , Sirpa PIETIKÄINEN , Eva-Britt SVENSSON  
Дата на внасяне : 06-09-2010
Срок : 06-12-2010
Брой подписали : 110 - 06-12-2010