Hélène GOUDIN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 12-06-2007 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 13-06-2007 / 29-01-2008 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Junilistan (Швеция)

Заместник-председател 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 14-09-2004 / 30-11-2004 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 08-10-2008 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 08-10-2007 / 05-12-2007 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подаването на сигнали за нарушения и защитата на лицата, подаващи сигнали  
- P6_DCL(2009)0045 - Отпаднала  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Дата на внасяне : 21-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 21 - 08-05-2009
Писмена декларация за забрана на използвания в пластмасите химикал бисфенол А в бебешките бутилки  
- P6_DCL(2008)0106 - Отпаднала  
Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 92 - 02-04-2009
Писмена декларация относно координацията на системите за плащане на депозит и връщане на метални кутии от напитки в Европейския съюз  
- P6_DCL(2008)0091 - Отпаднала  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Дата на внасяне : 20-10-2008
Срок : 05-02-2009
Брой подписали : 123 - 09-02-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.