István PÁLFI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 15-07-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 15-07-2006 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Унгария)

членове 

  • 21-07-2004 / 30-11-2005 : Комисия по бюджетен контрол
  • 21-07-2004 / 15-07-2006 : Комисия по регионално развитие
  • 15-09-2004 / 15-07-2006 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна

Заместник 

  • 22-07-2004 / 15-07-2006 : Комисия по бюджетите
  • 15-09-2004 / 15-07-2006 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.