Margrete AUKEN : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Socialistisk Folkeparti (Дания)

Заместник-председател 

  • 26-09-2019 ... : Делегация за връзки с Палестина

членове 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация за връзки с Палестина
  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Комисия по петиции

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по конституционни въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Обратна връзка