Marie-Line REYNAUD : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : Parti socialiste (Франция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 19-06-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 25-06-2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2007 / 25-06-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 20-06-2007 / 25-06-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 19-06-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 25-06-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on a strategy for the simplification of the regulatory environment EN  
- AFCO_AD(2006)368068 -  
-
AFCO 
OPINION on social inclusion in the new Member States EN  
- LIBE_AD(2005)353594 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the European Union's language arrangements EN  
- P6_DCL(2005)0077 - Отпаднала  
Alfredo ANTONIOZZI , Mario MANTOVANI , Marie-Line REYNAUD , Jan Jerzy KUŁAKOWSKI  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 153 - 12-03-2006
Писмена декларация on the need for a lower VAT rate to remain in force in the building sector EN  
- P6_DCL(2005)0060 - Отпаднала  
Marie-Line REYNAUD , Marie-Noëlle LIENEMANN  
Дата на внасяне : 24-10-2005
Срок : 24-01-2006
Брой подписали : 72 - 24-01-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.