Roselyne BACHELOT-NARQUIN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 22-07-2004 / 26-06-2005 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 27-06-2005 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Делегация за връзки с Израел

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund EN  
- EMPL_AD(2005)353395 -  
-
EMPL 

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on recognition of the slave trade and slavery as a crime against humanity EN  
- P6_DCL(2005)0022 - Отпаднала  
Roselyne BACHELOT-NARQUIN , Pierre SCHAPIRA , Patrick GAUBERT  
Дата на внасяне : 27-04-2005
Срок : 27-07-2005
Брой подписали : 52 - 27-07-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.