Patrick GAUBERT : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

Заместник-председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 24-10-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 02-05-2005 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 03-10-2005 / 23-10-2005 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008) EN  
- AFET_AD(2006)370194 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Колумбия и търговските преференции по Общата система за преференции „GSP plus“  
- P6_DCL(2008)0090 - Отпаднала  
Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER  
Дата на внасяне : 20-10-2008
Срок : 05-02-2009
Брой подписали : 138 - 09-02-2009
Писмена декларация за зачитането на правата на човека в Китайската народна република  
- P6_DCL(2008)0028 - Отпаднала  
Patrick GAUBERT  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 46 - 10-07-2008
Писмена декларация за шестата годишнина от отвличането на Ингрид Бетанкур от ФАРК  
- P6_DCL(2008)0020 - Отпаднала  
Patrick GAUBERT , Baroness Sarah LUDFORD , Marielle de SARNEZ , Harlem DÉSIR , Marie-Arlette CARLOTTI  
Дата на внасяне : 10-03-2008
Срок : 19-06-2008
Брой подписали : 188 - 19-06-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.