Peter BACO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Hnutie za demokratické Slovensko (Словакия)

членове 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за действията на крайнодясния паравоенен Съюз на унгарската гвардия  
- P6_DCL(2007)0083 - Отпаднала  
Irena BELOHORSKÁ , Sergej KOZLÍK , Peter BACO  
Дата на внасяне : 24-09-2007
Срок : 24-12-2007
Брой подписали : 66 - 03-01-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.