Irena BELOHORSKÁ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Hnutie za demokratické Slovensko (Словакия)

Заместник-председател 

 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Председателски съвет
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-01-2007 / 13-07-2009 : Председателски съвет
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 23-05-2007 / 23-10-2007 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Комисия по развитие
 • 06-11-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води (преработена версия)  
- ENVI_AD(2008)404620 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ Към стратегия на ЕС за правата на детето  
- AFET_AD(2007)388588 -  
-
AFET 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for development cooperation and economic cooperation EN  
- AFET_AD(2006)369938 -  
-
AFET 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно диабет и обезитет по време на бременност  
- P6_DCL(2008)0084 - Отпаднала  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Anna ZÁBORSKÁ  
Дата на внасяне : 08-10-2008
Срок : 22-01-2009
Брой подписали : 68 - 23-01-2009
Писмена декларация относно необходимостта от подробно проучване относно наподобяващи продукти, което да бъде изготвено от Комисията  
- P6_DCL(2008)0067 - Отпаднала  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE  
Дата на внасяне : 01-09-2008
Срок : 04-12-2008
Брой подписали : 73 - 05-12-2008
Писмена декларация за действията на крайнодясния паравоенен Съюз на унгарската гвардия  
- P6_DCL(2007)0083 - Отпаднала  
Irena BELOHORSKÁ , Sergej KOZLÍK , Peter BACO  
Дата на внасяне : 24-09-2007
Срок : 24-12-2007
Брой подписали : 66 - 03-01-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.