Lydia SCHENARDI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Независими членове
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Front national (Франция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the fight against the consumption of cannabis EN  
- P6_DCL(2005)0029 - Отпаднала  
Lydia SCHENARDI  
Дата на внасяне : 17-05-2005
Срок : 17-08-2005
Брой подписали : 15 - 17-08-2005
Писмена декларация on the rights of the disabled EN  
- P6_DCL(2004)0054 - Отпаднала  
Lydia SCHENARDI , Marine LE PEN  
Дата на внасяне : 01-12-2004
Срок : 01-03-2005
Брой подписали : 29 - 01-03-2005
Писмена декларация on the protection of children and family law EN  
- P6_DCL(2004)0052 - Отпаднала  
Lydia SCHENARDI , Marine LE PEN  
Дата на внасяне : 01-12-2004
Срок : 01-03-2005
Брой подписали : 26 - 01-03-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.