Chantal SIMONOT : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 30-09-2004 : Независими членове

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 30-09-2004 : Front national (Франция)

членове 

  • 21-07-2004 / 30-09-2004 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 15-09-2004 / 30-09-2004 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник 

  • 21-07-2004 / 30-09-2004 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.