• Gisela   KALLENBACH  

Gisela KALLENBACH : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the placing on the market of pyrotechnic articles EN  
- REGI_AD(2006)371922 -  
-
REGI