Tobias PFLÜGER : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Германия)
 • 05-10-2006 / 10-02-2008 : Linkspartei.PDS (Германия)
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Германия)

Заместник-председател 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Draft opinion on a development strategy for Africa EN  
- AFET_AD(2005)364665 -  
-
AFET 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за разполагането на радарна станция, като част от системата за противоракетна отбрана на САЩ, в Чешката република  
- P6_DCL(2007)0019 - Отпаднала  
Daniel STROŽ , Athanasios PAFILIS , Tobias PFLÜGER  
Дата на внасяне : 12-02-2007
Срок : 14-05-2007
Брой подписали : 43 - 14-05-2007
Писмена декларация on the commemoration of the 60th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki EN  
- P6_DCL(2005)0031 - Отпаднала  
Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES  
Дата на внасяне : 23-05-2005
Срок : 23-08-2005
Брой подписали : 79 - 23-08-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.