Paul van BUITENEN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Europa Transparant (Нидерландия)

членове 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
  • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Израел

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подаването на сигнали за нарушения и защитата на лицата, подаващи сигнали  
- P6_DCL(2009)0045 - Отпаднала  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Дата на внасяне : 21-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 21 - 08-05-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.