Elly de GROEN-KOUWENHOVEN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 08-05-2007 : Europa Transparant (Нидерландия)
 • 09-05-2007 / 13-07-2009 : Independent (Нидерландия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за дискриминацията и институционализацията на децата с увреждания в Европейския съюз  
- P6_DCL(2008)0024 - Отпаднала  
Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 213 - 10-07-2008
Писмена декларация on protection of people in Bulgaria against neo-totalitarianism EN  
- P6_DCL(2006)0019 - Отпаднала  
Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Michael CASHMAN , Erik MEIJER , Alexander Graf LAMBSDORFF , Geoffrey VAN ORDEN  
Дата на внасяне : 03-04-2006
Срок : 06-07-2006
Брой подписали : 115 - 06-07-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.