• Danutė   BUDREIKAITĖ  

Danutė BUDREIKAITĖ : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на Общата европейска система за убежище  
- DEVE_AD(2009)415288 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно преразглеждането на Инструмента на европейската политика на съседство  
- DEVE_AD(2008)414930 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост  
- DEVE_AD(2008)407798 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно новата роля и отговорности на Парламента по прилагането на Договора от Лисабон  
- DEVE_AD(2008)405719 -  
-
DEVE 
OPINION Trade and poverty: designing trade policies to maximise trade's contribution to poverty relief EN  
- DEVE_AD(2006)370215 -  
-
DEVE 
OPINION Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors: annual accounts for the financial year 2004 of the 6th, 7th, 8th and 9th European Development Funds EN  
- DEVE_AD(2006)367896 -  
-
DEVE 
OPINION European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2004 - Volume I - Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements EN  
- DEVE_AD(2006)367893 -  
-
DEVE 
OPINION Green paper on an EU approach to managing economic migration EN  
- INTA_AD(2005)360037 -  
-
INTA 
OPINION Draft opinion on discharge 2003 - general budget EN  
- DEVE_AD(2005)353409 -  
-
DEVE 
OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Court of Auditors: Balance sheets and accounts of the 6th, 7th, 8th, and 9th European Development Funds for the Financial year 2003 EN  
- DEVE_AD(2005)353408 -  
-
DEVE