Eugenijus GENTVILAS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател
 • 27-02-2007 / 15-06-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 10-05-2006 : Liberalų ir centro sąjunga (Литва)
 • 11-05-2006 / 15-06-2009 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Литва)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Беларус
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 14-03-2007 / 15-06-2009 : Делегация за връзки с Беларус

Заместник 

 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 15-03-2007 / 15-06-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за възможните опасности които могат да възникнат в резултат от икономическите санкции, предприети от ЕС спрямо Беларус  
- P6_DCL(2007)0005 - Отпаднала  
Eugenijus GENTVILAS , Arūnas DEGUTIS , Gintaras DIDŽIOKAS , Eugenijus MALDEIKIS  
Дата на внасяне : 15-01-2007
Срок : 15-04-2007
Брой подписали : 20 - 15-04-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.