Paweł Bartłomiej PISKORSKI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-04-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 01-05-2006 / 22-10-2006 : Независими членове
 • 23-10-2006 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 31-03-2009 : Platforma Obywatelska (Полша)
 • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Srtonnictwo Demokratyczne (Полша)

Заместник-председател 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 22-07-2004 / 30-04-2006 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 26-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.