Bogusław SONIK : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-11-2018 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 20-11-2018 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Полша)

членове 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси