Nina ŠKOTTOVÁ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Občanská demokratická strana (Чехия)

членове 

  • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети

Заместник 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт по технология  
- BUDG_AD(2007)388355 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно референдуми за конституцията във всяка държава-членка  
- P6_DCL(2007)0041 - Отпаднала  
Geoffrey VAN ORDEN , Struan STEVENSON , Ivo STREJČEK , Syed KAMALL , Nina ŠKOTTOVÁ  
Дата на внасяне : 23-04-2007
Срок : 06-09-2007
Брой подписали : 63 - 06-09-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.