Dariusz Maciej GRABOWSKI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Група Независимост/Демокрация - Член
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 04-06-2007 : Liga Polskich Rodzin (Полша)
 • 05-06-2007 / 13-07-2009 : - (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник 

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Комисия по бюджетен контрол
 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно понижаване на равнището на данък ДДС върху звукови записи  
- P6_DCL(2009)0014 - Отпаднала  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Tadeusz ZWIEFKA  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 15 - 08-05-2009
Писмена декларация относно дискриминацията спрямо болните от множествена склероза в новите държави-членки след разширяването през 2004 г.  
- P6_DCL(2008)0011 - Отпаднала  
Dariusz Maciej GRABOWSKI , Justas Vincas PALECKIS , Anna ZÁBORSKÁ , Bronisław GEREMEK  
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 22-05-2008
Брой подписали : 315 - 22-05-2008
Писмена декларация относно признаването на избиването на поляци от украински националисти за престъпление на геноцид  
- P6_DCL(2007)0092 - Отпаднала  
Bogusław ROGALSKI , Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI , Dariusz Maciej GRABOWSKI , Witold TOMCZAK  
Дата на внасяне : 24-10-2007
Срок : 07-02-2008
Брой подписали : 38 - 31-01-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.